Strategy 4.0 | Khai giảng lớp S11: Digital Platform Strategy: Chiến lược nền tảng số

Strategy 4.0 | Khai giảng lớp S11: Digital Platform Strategy: Chiến lược nền tảng số

Sep 04, 2018 18h30 -> 21h30

“Mô hình nền tảng” hay “platform” đang là những từ khóa “hot” trên tất cả mọi diễn đàn chính thức và không chính thức, trên báo chí online lẫn offline, trên các mạng xã hội, trong tất cả các ngành và các giới.

Những khái niệm gắn liền với nền tảng kết nối như các cuộc chiến tiêu chuẩn (standard wars), kinh tế theo quy mô (economy of scale), hiệu ứng domino, hiệu ứng hòn tuyết lăn (snow ball) điểm bùng phát (tipping points), siêu kết nối (super connection) hay các giao diện lập trình ứng dụng API (application programming interface)… đang trở thành những tri thức cần phải được trang bị cho các nhà hoạch định chính sách, giới doanh nhân, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, giới khoa học công nghệ và lan rộng tới các nhà giáo dục và đào tạo để từ đó nâng mặt bằng tri thức xã hội lên đáp ứng được với nhu cầu mới của làn sóng chuyển đổi số hoá (digital transformation) đang diễn ra quyết liệt và mạnh mẽ. Ai đứng ngoài làn sóng ấy sẽ lập tức bị tụt hậu rất nhanh chóng.

Khóa học “Digital Platform Strategy – Chiến lược Nền tảng Số” sẽ giúp trang bị cho học viên những kiến thức hữu ích để có thể bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số bằng các nền tảng số hiện hữu hoặc tự phát triển nền tảng số cho riêng mình.

Giảng viên: Trịnh Minh Giang, CEO VMCG, nguyên đồng sáng lập Alpha Books, nhà đầu tư công nghệ và trực tiếp tham gia phát triển các nền tảng.

Liên hệ qua Inbox: http://m.me/strategyacademy.vn
Hotline: (+8424) 6260 2493