Strategy 4.0 | Khai giảng lớp Chiến lược S9 – Blue Ocean Strategy

Strategy 4.0 | Khai giảng lớp Chiến lược S9 – Blue Ocean Strategy

Aug 28, 2018 18h->21h30

“Đại dương xanh” là những khoảng trống thị trường chưa được khai phá, đầy giá trị tiềm năng, còn vô số cơ hội đi đầu và cơ hội phát triển hứa hẹn lợi nhuận cao. Để tìm được Đại dương xanh tất nhiên có thể dựa trên kinh nghiệm thương trường hoặc từ những phát kiến đặc biệt, nhưng đều rất cần có những căn cứ xác đáng để minh chứng cho một Đại dương xanh có thật. Khoá học này trang bị cho học viên một quy trình phân tích cụ thể để giúp cho các nhà lãnh đạo tìm được Đại dương xanh một cách khoa học, lô-gíc và khả thi.

Để ứng dụng được Chiến lược Đại dương xanh vào thực tiễn, đọc sách và hiểu tư duy chiến lược thôi chưa đủ. Khoá học Chiến lược Đại dương xanh trong 1 buổi sẽ giúp các nhà lãnh đạo có một quy trình ứng dụng bài bản, qua các bước cụ thể, từ lựa chọn các tiêu chí đánh giá như thế nào cho đến mô hình hoá thị trường ra sao để nhìn thấy được các khoảng trống thị trường một cách trực quan và từ đó tiếp tục áp dụng các bước thay đổi chiến lược mà Đại dương xanh đã nêu ra để có kết quả cuối cùng.

Giảng viên: Trịnh Minh Giang, CEO của VMCG, nguyên đồng sáng lập Alpha Books, nhà đầu tư công nghệ và trực tiếp tham gia phát triển các nền tảng.

Lịch học: Ngày 28/8, 18:30 – 21:30

Liên hệ qua Inbox: http://m.me/strategyacademy.vn
Hotline: (+8424) 6260 2493