Strategy 4.0 | Khai giảng lớp Chiến lược S5

Strategy 4.0 | Khai giảng lớp Chiến lược S5

Aug 07, 2018 Xem chi tiết

Chuỗi 3 Khoá học 7 buổi do VMCG phối hợp cùng Y-Nest Coworking Space tổ chức do thạc sĩ Trịnh Minh Giang xây dựng và giảng dạy được cô đọng từ những trải nghiệm khi thực chiến cùng VMCG (Venture Management Consulting Group) và các team thành viên trực tiếp xây dựng các nền tảng (platform) và các chương trình thành viên (membership) cộng với nền tảng học thuật về quản trị hệ thống tin (management of information system), kinh tế mạng lưới (network economy) và quản trị sáng tạo và đổi mới (innovation management) mà anh được trang bị trong thời gian tu nghiệp ở Pháp cùng những tri thức khi tham gia xuất bản 3 cuốn sách “cực đỉnh” là “Chiến lược Đại dương Xanh”, “Cuộc Cách mạng Nền tảng” và “Kinh tế Thành viên” do Alpha Books phát hành.

Lớp S5 sẽ bắt đầu học các tối trong tuần và cuối tuần từ ngày thứ ba 07.08.2018 đến hết Chủ Nhật ngày 12.08.2018.

Xem chi tiết: http://vmcg.vn/khoa-hoc-chien-luoc-kinh-doanh-4-0/