Phone: 024 666 41950
Fax: 01673011086
Tầng 4, toàn nhà Hòa Bình Green City
505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội